top of page

Achte oswa Renovasyon Yon Kay/Imobilye

Pi bon kote pou pran retrèt nan Etazini 2021 - 2022 

 • Baze sou Done pou 150 Pi gwo Zòn Metwopoliten

 • Kritè prensipal yo enkli Kontantman Rezidan yo, Abòdab Lojman, To taks, ak Kalite Swen Sante 

Èd ak Konsèy pou Achte yon Kay 

 • Pifò Gouvènman Vil, Konte, oswa Eta Gen Pwogram Achte Kay pou premye fwa ki tipikman bay  

  • Èd pou Peman Akont/Kou Fèmti

  • Insight sou pwosesis pou achte yon kay

  • Rekòmandasyon pou Ofisye Prè oswa Ajan Imobilye  

 • Pou Jwenn Pwogram Nan Zòn Ou Google  

  • Pwogram Asistans pou Achte Kay pou Premye Fwa (premye ajoute vil ou a ak rechèch, apresa konte ak rechèch, answit eta ak rechèch) 

How to Find Mortgages Below 3% Today! 

 • Baze sou Done pou 150 Pi gwo Zòn Metwopoliten

 • Kritè prensipal yo enkli Kontantman Rezidan yo, Abòdab Lojman, To taks, ak Kalite Swen Sante 

Pi bon kote pou pran retrèt nan Etazini 2021 - 2022 

 • Baze sou Done pou 150 Pi gwo Zòn Metwopoliten

 • Kritè prensipal yo enkli Kontantman Rezidan yo, Abòdab Lojman, To taks, ak Kalite Swen Sante 

Èd ak Konsèy pou Achte yon Kay 

 • Pifò Gouvènman Vil, Konte, oswa Eta Gen Pwogram Achte Kay pou premye fwa ki tipikman bay  

  • Èd pou Peman Akont/Kou Fèmti

  • Insight sou pwosesis pou achte yon kay

  • Rekòmandasyon pou Ofisye Prè oswa Ajan Imobilye  

 • Pou Jwenn Pwogram Nan Zòn Ou Google  

  • Pwogram Asistans pou Achte Kay pou Premye Fwa (premye ajoute vil ou a ak rechèch, apresa konte ak rechèch, answit eta ak rechèch) 

25 pi bon kote pou jèn pwofesyonèl yo viv

 • 25 Zòn Metro pou Jèn Pwofesyonèl 2021-2022

 • Baze sou ki Mwayèn pondere pou 150 M ost P opulous M ETRO Yon REAS nan ki baze nou sou mache J OB, abordable, & itilitè Nòt

Best Places to Live

Pi bon kote pou pran retrèt nan Etazini 2021 - 2022 

 • Baze sou Done pou 150 Pi gwo Zòn Metwopoliten

 • Kritè prensipal yo enkli Kontantman Rezidan yo, Abòdab Lojman, To taks, ak Kalite Swen Sante 

Best Places to Live

Estimasyon Reparasyon/Renovasyon Kay Gratis ak Kijan Pou Jwenn Kontraktè oswa yon Handyman 

 • Jwenn ajou, Estimasyon Pri

 • Estimasyon Pri ki baze sou Travay ou ak Kote w

 • Homewyse Itilize Metòd Pri Inite ak Dènye Done Pri pou Travay ak Materyèl

Homewise Estimates on Home Renovations

Gwo materyèl renovasyon bon mache - planche, fenèt, pòt, kwizin, ekleraj, aparèy

 • Kontraktè/Lòt Fè Don Nouvo & Yon Ti kras Itilize, Sipli Materyèl Konstriksyon

 • Réutilisation Magazen Vann atik bon mache

 • Pou Jwenn Kote Google yo  

  • Reitilize materyèl konstriksyon toupre mwen 

bottom of page